UzNuts

Ёнғоқ, бодом ва писта экиш учун мўлжалланган майдонларида кўчатларнинг экиш  учун  тупроқ таркибига бўлган талаблар

  1. Тупроқ шўрланмаган бўлиши керак, яъни тупроқ сувли сўримининг қуруқ қолдиқ кўрсаткичи 0,25% дан юқори бўлмаслиги керак.
  2. Тупроқ алоҳида олганда сода, хлор ва натрий билан шўрланмаган бўлиши керак.
  3. Сизот сувларининг чуқурлиги камида 2,5-3 метр ва ундан чуқурда бўлиши лозим.
  4. Сизот сувлари минераллашмаган бўлиши керак, яъни шўрланмаган бўлиши шарт.
  5. Суғориш суви ҳам минераллашмаган бўлиши, яъни сувдаги тузлар миқдори 500-600 мг/литр сувдан юқори бўлмаслиги керак.
  6. Тупроқ ботқоқ ёки ўта зич ва қаттиқ бўлмаслиги, ҳаво алмашинуви нормал ҳолатда бўлиши керак.
  7. Тупроқда гумус миқдори қанча юқори бўлса, ёнғоқ, писта ва бодомнинг ривожланиши учун қулай ҳисобланади.
  8. Ялпи ва ҳаракатчан озиқ моддалар билан тупроқ яхши таъминланган бўлиши керак.
  9. Тупроқ муҳит реакцияси (рН) кучсиз ишқорий, яъни рН=7-7,7 атрофида бўлиши керак.

 

Хулоса:

Ёнғоқ, писта ва бодом боғларини барпо этишда дастлабки тадбирлардан бири бу -  мўлжалланаётган ерлардаги тупроқ ва суғориш сувининг  таркибини лаборатория шароитида текширишдир. Тажрибалар шуни кўрсатмоқдаки, агар тупроқнинг таркибидаги микроэлементлар миқдори етишмаса, шўрланиш даражасининг юқори бўлса ҳамда сизот сувлари яқин бўлса ёнғоқ, писта ва бодом кўчатларини экишга тўғри келмайди. Шу сабабли ушбу турдаги кўчатларни экишда биринчи навбатда шўрланиш, сувнинг таркиби, сизот сувларининг яқинлиги ҳамда об-ҳаво иқлимининг кескин ўзгарувчанлиги кўчатларни ўсиб ривожланишида салбий омиллар ҳисобланади.

UZNUTS AXBOROT XIZMATI RAHBARI 

TUXTAMUROD MAMATOV

Ассоциация Ореховодства Узбекистана

Локация Ассоциации Ореховодства Узбекистана